Bộ TN&MT: Việt Nam sẽ triển khai thí điểm thị trường tín chỉ các-bon vào năm 2025

Với trữ lượng rừng lớn, Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển thị trường tín chỉ các-bon rừng và “Dự thảo đề án phát triển thị trường các-bon ở Việt Nam” nhằm thí điểm trao đổi tín chỉ các-bon vào năm 2025 đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng hưởng lợi chính từ đề án thị trường tín chỉ các-bon là chủ rừng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng.

Hiện tại, Việt Nam đang thử nghiệm 3 hiệp định thương mại tín chỉ các-bon lớn, bao gồm Thoả thuận Thanh toán Giảm thiểu Phát thải (ERPA) được ký với Quỹ Đối tác Các-bon trong Lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới (FCPF) vào tháng 10 năm 2020. Theo Thỏa thuận này, Việt Nam sẽ cắt giảm 10,3 triệu tấn khí thải CO2 từ 06 tỉnh Bắc Trung Bộ cho đến năm 2025 và nhận về 51,5 triệu USD, theo ghi nhận từ TTXVN.

Đọc tiếp…

Vinh Tho - Quang The - Le