Tuần lễ Nước Việt Nam 2022: Cơ hội cho ngành nước phát triển bền vững

Ngành nước của Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức và đòi hỏi cần phải có cơ chế chính sách đổi mới, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh ngành nước của Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức bởi quá trình đô thị hóa tăng nhanh và sự ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, “Tuần lễ Nước Việt Nam – Vietnam Water Week 2022” tổ chức từ ngày 9-11/11, hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển bền vững của ngành nước thời gian tới.

Đọc tiếp…

Hùng Võ