An toàn thông tin thiết bị di động – vấn đề cấp thiết

An toàn thông tin khi sử dụng các thiết bị thông minh đang là vấn đề cấp thiết toàn cầu, vì người dùng tham gia vào nhiều hoạt động, từ giao dịch ngân hàng, hành chính công đến liên lạc, mạng xã hội, mua bán online… Việc nhận diện và phòng ngừa tấn công mạng từ các thiết bị di động luôn được ưu tiên hàng đầu.

Chính phủ đã có Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10-8-2022 phê duyệt Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia. Đây là văn bản có tính pháp lý chỉ rõ những công việc phải làm, trách nhiệm phải có để thực thi công tác đảm bảo an toàn thông tin cho chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Đọc tiếp…

Bình Lâm