Việt Nam nâng cấp dịch vụ y tế cao cấp đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân có điều kiện kinh tế

Việt Nam đang lên kế hoạch nâng cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp để đáp ứng nhu cầu của những bệnh nhân có điều kiện kinh tế, với mức chi hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho việc điều trị ở nước ngoài.

Bộ Y tế đang soạn thảo đề xuất tăng giá phòng điều trị theo yêu cầu tại các bệnh viện công từ 2,5 triệu đồng/ngày (107 USD) lên 4 triệu đồng/ngày (tương đương 172 USD), tức là tăng 37%. Theo các chuyên gia trong ngành, bệnh nhân Việt Nam ra nước ngoài điều trị do bệnh viện trong nước còn thiếu cơ sở vật chất điều trị chất lượng cao.  

Đọc tiếp…

Lê Nga