Việt Nam sử dụng các công cụ định giá carbon trong nỗ lực cắt giảm phát thải khí nhà kính

Việt Nam, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, sẽ xây dựng lộ trình thực hiện các công cụ định giá carbon dựa trên thị trường trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính (GHG).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất bổ sung thị trường các-bon vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. Dự thảo luật dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Đọc tiếp…