Việt Nam xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hôm qua (5/9) đã ký Quyết định số 115/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan nhà nước liên quan xây dựng kế hoạch hành động để hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật đất đai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai. Nguồn thu của Nhà nước từ tài nguyên đất phải được điều tiết để phân bổ hợp lý hơn giữa các vùng trong cả nước nhằm tạo ra sự phát triển đồng đều.

Đọc tiếp…