Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 40% vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 35-40% vào năm 2030 theo Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động mới được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành.

Theo chương trình này, Việt Nam đặt mục tiêu nằm trong top 60 quốc gia về Nhóm chỉ số Lao động có kiến thức nằm trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu (GII) vào năm 2025 và vươn lên top 55 vào năm 2030. Việt Nam cũng đặt mục tiêu có  80% lực lượng lao động có kỹ năng CNTT vào năm 2025 và 90% vào năm 2030, đồng thời giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp hoặc chưa qua đào tạo xuống dưới 8%.

Đọc tiếp…