Năm 2020, Việt Nam sẽ có thêm 2 sân bay

Hai sân bay mới, một ở huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) và một ở thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), sẽ được khánh thành vào năm 2020. 

Đọc tiếp

Tuấn Sơn