Việt Nam sẽ quản lý chất lượng cà phê thông qua hệ thống thông tin

Sáng 23-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Diễn đàn Cà-phê toàn cầu (GCP) tổ chức hội thảo Công bố kết quả thí điểm hệ thống thông tin mã số vùng trồng cà-phê. Đây là công cụ nhằm hỗ trợ các đối tác quản lý vườn cà phê cũng như chất lượng cà phê tại Việt Nam, 

Theo đó, hệ thống sẽ đánh giá mức độ áp dụng thực hành bền vững trong sản xuất cà phê của nông dân trồng cà phê tại Việt Nam. Hệ thống này đã được triển khai thử nghiệm thu thập số liệu với hơn 8.500 hộ trồng cà-phê tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Hệ thống này sẽ quản lý vườn cà phê thông qua các thông tin về nguồn gốc, sử dụng giống, tình trạng sinh trưởng của cây, cũng như quản lý sử dụng đất, nguồn nước, hệ thống tưới, và việc trồng xen canh.

Đọc tiếp…