Việt Nam sẽ có cổng thông tin công khai quy hoạch đất đai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết sẽ xây dựng cổng thông tin trực tuyến nhằm cung cấp công khai các thông tin quy hoạch đô thị. Đây là phát biểu của Bộ trưởng tại phiên họp Quốc hội về quản lý đất đai,  và theo đó, cổng thông tin này sẽ giúp ngăn chặn những thay đổi tự phát và thiếu quy củ trong quy hoạch đất đai.

Chính phủ sẽ thắt chặt kiểm soát việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án đô thị và đảm bảo định giá đất là minh bạch và phù hợp với cơ chế thị trường để tránh tổn thất cho ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Đọc tiếp…

Anh Minh