Việt Nam sẽ gia nhập mạng lưới thành phố không thuốc lá

Việt Nam sẽ thúc đẩy giáo dục về phòng chống thuốc lá ở trường học, đề xuất mức thuế cao hơn đối với thuốc lá, đưa ra các báo cáo nghiêm túc về các bệnh liên quan đến hút thuốc và áp dụng các hình phạt nghiêm ngặt đối với hành vi vi phạm tại các khu vực cấm hút thuốc.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS