Việt Nam tăng dần tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Việt Nam sẽ tăng dần tuổi nghỉ hưu lên 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam kể từ năm tới. Chính phủ đã ban hành một Nghị định về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đến năm 2035 từ mức hiện tại là 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Nghị định này ra đời sau khi Luật Lao động sửa đổi được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm ngoái.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB & XH, so với các nước trong khu vực, Việt Nam đang có tuổi nghỉ hưu tương đối thấp trong khi tuổi thọ lại ở mức khá cao, do đó, để ứng phó với tình trạng già hóa dân số và cân đối quỹ hưu trí của quốc gia, việc tăng tuổi nghỉ hưu là cấp thiết.

Đọc tiếp…

Hoang Phuong