Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về quản lý rác thải đại dương

Hợp tác trong khu vực để bảo vệ môi trường biển, đảm bảo quản lý nghề cá bền vững  và an ninh lương thực trong khu vực ASEAN sẽ được thảo luận tại hội thảo quốc tế tổ chức tại thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa từ ngày 13 đến 15/5.

Sự kiện sẽ tập trung vào chủ đề tác động của ô nhiễm rác thải nhựa đại dương lên nuôi trồng thủy sản và đánh bắt cá ven biển trong khu vực. Các đại biểu quốc tế cũng sẽ thảo luận về những thách thức, những mô hình thực tế hiệu quả và cơ hội hợp tác để bảo vệ môi trường biển và đảm bảo quản lý  nghề cá phát triển bền vững, lâu dài, cũng như an ninh lương thực trong khu vực.

Đọc tiếp…