Bộ trưởng: Việt Nam sẽ hình thành Chính phủ số vào năm 2025

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam sẽ hình thành Chính phủ số vào năm 2025 với các dịch vụ công được cung cấp 24/7. Theo Bộ trưởng, toàn bộ hệ thống hành chính sẽ chuyển sang trực tuyến, “sử dụng dữ liệu và các công nghệ số để thiết kế lại vận hành của chính phủ”.

Tháng 6 năm ngoái, Chính phủ đã công bố Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025 có 80% dịch vụ công mức độ 4 cho phép thanh toán phí trực tuyến trên nhiều thiết bị, 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ và cấp tỉnh và 80% ở cấp huyện được xử lý trực tuyến.

Đọc tiếp…

Viet Tuan