Dự thảo: phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đến năm 2030 tại Việt Nam 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Việt Nam.

Đề án nằm trong các hoạt động thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong các mục tiêu của chiến lược là phát triển các vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Trong đó, dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao sẽ là một trong những nỗ lực của Việt Nam nhằm hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại COP26.

Đọc tiếp…