Việt Nam sẽ cắt giảm 5.510 công chức vào năm tới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt kế hoạch cắt giảm 2% lượng công chức xuống còn 259.590. Con số này sẽ bao gồm tất cả các công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức hành chính, cũng như những người làm việc cho các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các hiệp hội đặc biệt.

Đọc tiếp …

Việt Tuấn