Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân

Việt Nam sẽ tăng cường nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh về chất lượng để tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân – lĩnh vực đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và bền vững.

Đọc tiếp …

 

Phóng viên VNS