Tổng bí thư: Năm 2018, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, năm 2018, Việt Nam sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng để xóa bỏ tận gốc những sai phạm từ cấp địa phương. 

Tiếp tục …

Xuân Hoa