Năm 2019, Việt Nam sẽ tiếp tục cắt giảm 50% các điều kiện kinh doanh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ và cơ quan chính phủ cắt giảm và đơn giản hóa ít nhất 50% điều kiện kinh doanh và đầu tư vào năm 2019.

[…] Sự thành công của cộng đồng doanh nghiệp sẽ mang lại sự thịnh vượng cho Việt Nam trong những thập kỷ tới.

Đọc tiếp …

Nguyễn Tùng