Việt Nam yêu cầu Facebook xóa ‘thông tin độc hại’

Phó chủ tịch chính sách công của Facebook tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Simon Milner, cho biết Facebook sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan đến kỷ nguyên số. Facebook sẽ thảo luận với Việt Nam về các vấn đề mà nhiều quốc gia khác cũng phải đối mặt, đặc biệt là an ninh mạng, và hai bên đã đồng ý thực hiện các biện pháp khắc phục cho các vấn đề có thể xảy ra.

Đọc tiếp …

Việt Tuân