Đảm bảo 95% trẻ dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ

Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh cho biết, trong năm 2019, bên cạnh duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới một tuổi đạt trên 95% trên phạm vi cả nước, Dự án TCMR sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương đặc biệt khó khăn để tăng tỷ lệ tiêm chủng thông qua tăng cường năng lực cán bộ, truyền thông, quản lý đối tượng và tạo điều kiện để người dân dễ tiếp cận dịch vụ TCMR hơn nữa.

Đọc tiếp …

Nguyen Bich Thuy