Việt Nam đặt mục tiêu thu nhập bình quân theo đầu người đạt US$10.000 vào năm 2035

Việt Nam đặt mục tiêu đạt thu nhập bình quân đầu người khoảng 10.000 USD vào năm 2035, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

[…] Đến cuối năm 2017, GDP của Việt Nam ước tính khoảng 220 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người của quốc gia vào khoảng 2.300 USD.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet