Việt Nam đặt mục tiêu toàn dân được dùng nước sạch vào năm 2045

Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam công bố ngày 22/12.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, hiện có 88,5% người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, trong đó 51% được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế và 75% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đọc tiếp…