Việt Nam đang từng bước hướng tới thị trường tín chỉ các-bon

Thị trường các-bon của Việt Nam dự kiến sẽ phát triển mạnh trong tương lai gần, do cả nước có trữ lượng rừng lớn và nhiều tập đoàn sẵn sàng rót hàng tỷ đô la Mỹ để mua tín chỉ các-bon rừng từ Việt Nam. Theo ước tính Việt Nam sẽ có thể bán 57 triệu tín chỉ các-bon cho các tổ chức quốc tế hàng năm với mức giá 5 USD/tín chỉ.

Tín chỉ các-bon được các chuyên gia đánh giá là nguồn tài nguyên mới ở Việt Nam, mang lại cho đất nước nguồn vốn rất cần thiết để cải thiện thu nhập cho người trồng rừng và bảo vệ và mở rộng độ che phủ của rừng.

Đọc tiếp…