Việt Nam nỗ lực xử lý chất thải sinh hoạt gia tăng

Do lượng chất thải rắn sinh hoạt không ngừng tăng lên và trở thành vấn đề cấp thiết ở Việt Nam trong một thời gian dài, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai dự án cải thiện công tác xử lý và xử lý chất thải ở cả khu vực nông thôn và thành thị.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN