Việt Nam đã có bước tiến dài về các bài báo quốc tế trong lĩnh vực KHXH

Khoảng 10 năm trước, một nhà toán học nhận định rằng ““Việt Nam làm gì có nghiên cứu khoa học xã hội”. Nhận định này có phần gay gắt nhưng khá xác đáng, nhất là khi nói đến các bài báo quốc tế.

Mười năm sau, số lượng các bài báo trong lĩnh vực khoa học xã hội được xuất bản trên các tạp chí quốc tế đã tăng lên.

Năm 2010, theo ISI Web of Science, có 1.134 bài báo thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên được các nhà nghiên cứu Việt Nam công bố, trong khi con số tương ứng trong lĩnh vực khoa học xã hội chỉ là 137 bài. Như vậy, cứ 8,3 bài báo quốc tế thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên của Việt Nam thì mới có một bài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội.

Đọc tiếp…

Pham Hiep