Việt Nam phân lập thành công virus corona mới

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới 2019 (2019-nCoV) trong phòng thí nghiệm, tạo tiền đề cho việc phát triển vắc-xin phòng chống loại virus chết người đã cướp đi sinh mạng của 639 người trên toàn thế giới.

Bộ Y tế cũng đang xem xét tổ chức điều trị cho các trường hợp nhiễm virus tại các cơ sở y tế cấp huyện. Bộ một lần nữa khẳng định ngành y tế của Việt Nam có khả năng đối phó với dịch bệnh.

Đọc tiếp…