Việt Nam nỗ lực thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ

Hơn 150 đại biểu đến từ các bộ ngành, tổ chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và doanh nhân nữ trên toàn quốc đã chia sẻ kinh nghiệm và kêu gọi các sáng kiến ​​và nỗ lực nhằm nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ Việt Nam tại một hội thảo được tổ chức tại Hà Nội ngày 10/5.

Hội thảo “WeEmpowerAsia-Dấu ấn hành trình” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ dự án WeEmpowerAsia do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

Dự án đã xây dựng một công cụ trực tuyến để đánh giá đáp ứng giới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại cổng thông tin Cục Phát triển Doanh nghiệp, mở 15 khóa học e-learning về kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp cho các nữ doanh nhân trên Nền tảng đào tạo trực tuyến ủa Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở miền Bắc, với 7.700 phụ nữ tham gia đào tạo.

Đọc tiếp…