1 triệu ha rừng trồng gỗ lớn, có chứng chỉ

Theo các chuyên gia lâm nghiệp, các chứng chỉ rừng bền vững cho 1 triệu ha rừng gỗ lớn chính là tấm giấy thông hành để công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam gia tăng giá trị xuất khẩu, nắm chắc các thị trường tiềm năng như Mỹ, châu Âu… tiến tới giảm hẳn phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu, qua đó gia tăng hơn nữa giá trị xuất siêu.

Theo thống kê của Cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), tổng diện tích rừng hiện nay của cả nước là khoảng 14,74 triệu ha, trong đó rừng trồng chiếm 31%, rừng tự nhiên chiếm 69%.

Đọc tiếp…

Văn Phúc