Việt Nam nỗ lực thu hút thêm vốn đầu tư vào năng lượng mặt trời

Nhiều tỉnh thành ở Việt Nam đang có những biện pháp nhằm thu hút thêm vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời. Theo các mục tiêu của Chính phủ, năng lượng mặt trời dự kiến sẽ trở thành nguồn năng lượng tái tạo chính trong tương lai với công suất sẽ tăng từ 6-7 MW vào cuối năm 2017 lên 850 MW vào năm 2020 (1,6% sản lượng điện của cả nước) ) và 12.000 MW vào năm 2030 (3.3% sản lượng điện của nước này).

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN