Các công ty khởi nghiệp Việt Nam thiếu sự hỗ trợ của chính phủ

Các công ty khởi nghiệp Việt Nam không nhận được sự hỗ trợ tài chính mà họ cần từ chính phủ trong giai đoạn ban đầu. Việc thiếu sự hỗ trợ về mặt thể chế là một trong những yếu tố chính đằng sau sự thất bại của nhiều công ty khởi nghiệp để cất cánh và phát triển mạnh.

Đọc tiếp …

Đạt Nguyễn