Việt Nam bắt đầu thử nghiệm vắc xin Covid-19 trên khỉ

Công ty Nhà nước về Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) đã bắt đầu thử nghiệm vắc xin COVID-19 trên khỉ rhesus macaque (Macaca mulatta) tại Đảo Rều, thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Thử nghiệm vắc xin trên khỉ chỉ là một phần của quá trình thử nghiệm lâm sàng, các nhà khoa học sẽ phải tiếp tục thử nghiệm trên các động vật khác, đồng thời tiến hành các phân tích trong phòng thí nghiệm về hiệu quả bảo vệ, tính sinh miễn dịch. Kết quả thử nghiệm trên khỉ sẽ tạo cơ sở cho bước tiếp theo trước khi đưa ra đề xuất thử nghiệm trên người.

Đọc tiếp…