Ngân hàng Thế giới: Việt Nam cần tập trung vào bốn xu hướng lớn

Nền kinh tế Việt Nam có để được định hình bởi việc khai thác một cách hiệu quả bốn xu hướng lớn mà có ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững và cạnh tranh của mình. 

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN