Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại hội nghị LHQ