Chia sẻ kinh nghiệm trong việc đảm bảo quyền của người bản địa

Từ ngày 16-27/4, tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Diễn đàn Thường trực Liên hợp quốc về các vấn đề bản địa (UNPFII) tổ chức khóa họp thường niên lần thứ 17 với sự tham dự của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc và hơn 1.000 tổ chức bản địa.  Trọng tâm của khóa họp năm nay là trao đổi về các thách thức, kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong việc bảo đảm quyền của người bản địa trong lĩnh vực đất đai và tài nguyên. 

Đọc tiếp …

 

Phóng viên TTXVN