Việt Nam ban hành quy định mới, siết chặt quảng cáo trên Facebook, YouTube

Từ ngày 15/9, các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Google sẽ phải gỡ bỏ các quảng cáo vi phạm quy định trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo từ Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT).

Nghị định mới được xây dựng và ban hành theo đề xuất của Bộ TT&TT nhằm siết lại hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam như Google và Facebook.

Theo Nghị định này, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được xác định là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử để thực hiện quảng cáo từ các thiết bị đặt ở nước ngoài. Các dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho người dùng tại Việt Nam và phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

Đọc tiếp…

Trong Dat