Hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng năm 2022 diễn ra tại Hà Nội

Hội thảo và triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng năm 2022 (Vietnam Security Summit 2022) đã khai mạc tại Hà Nội vào ngày 23/6 với ba hội thảo chuyên đề về các biện pháp tăng cường an ninh mạng cho chính phủ số, bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số và khai thác sức mạnh của công nghệ nhằm ứng phó với các cuộc tấn công mạng trong tương lai.

Đọc tiếp…