Việt Nam khởi động lại dự án dường sắt cao tốc 58 tỉ đô la Mỹ

Việt Nam tái khởi động đề xuất về dự án đường sắt cao tốc nhằm tăng kết nối hai miền Bắc Nam, nhưng những lo ngại về tài chính tiếp tục cản trở các nỗ lực của chính phủ để thực hiện dự án 58 tỉ đô la Mỹ này.

Đọc tiếp …

TOMOYA ONISHI