Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam diễn ra tại Hà Nội

Cải cách thể chế kinh tế thị trường là một trong những vấn đề được thảo luận tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF) được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 19/9 với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

VRDF năm nay được tổ chức sớm hơn các năm trước, với mục đích thu thập ý kiến từ các chuyên gia trong nước và quốc tế để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2021-2030 cũng như các định hướng và nhiệm vụ cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2021-2025, sẽ được đệ trình lên Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vào tháng 10 năm nay.

Đọc tiếp…

Ngọc Lan