Việt Nam phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU

Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA), theo đó sẽ cắt giảm hoặc xóa bỏ 99% thuế quan đối với hàng hóa giao dịch giữa hai bên.

Cũng trong thứ Hai (8/6), Quốc hội cũng đã phê duyệt Hiệp định bảo vệ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA). Có tới 94,62%  đại biểu tán thành EVFTA và 95,65% đại biểu chấp thuận EVIPA.

Cả hai hiệp định dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 7.

Đọc tiếp…

Anh Minh