Việt Nam thứ 6 trên bảng xếp hạng Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu

Theo báo cáo Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2020 (CRI) được công bố tại Hội nghị lần thứ 25 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP25) đang diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha, Việt Nam tăng thêm 3 bậc trên thang đo mức độ dễ bị tổn thương, từ vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng CRI 2019 (thống kê trong khoảng thời gian từ 1998 đến 2017),  lên vị trí thứ 6 năm 2018.

Đọc tiếp…