Việt Nam xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á về an ninh lương thực

Việt Nam xếp thứ tư trong khu vực Đông Nam Á và thứ 54 trên thế giới theo Chỉ số An ninh lương thực được phát triển bởi tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU).

Việt Nam đã làm tốt trên chỉ số – sự hiện diện và chất lượng của các chương trình mạng lưới an toàn thực phẩm, tiếp cận tài chính cho nông dân, thay đổi chi phí lương thực trung bình, tỷ lệ dân số theo chuẩn nghèo toàn cầu, an toàn thực phẩm, biến động sản xuất nông nghiệp, khả năng hấp thụ đô thị và thất thoát lương thực – với số điểm trên 75.

Tuy nhiên, Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn với các chỉ số chi tiêu công cho nghiên cứu và phát triển nông nghiệp với 1,7 điểm và khả năng chi trả lương thực với 5,3 điểm, thấp hơn mức trung bình thế giới lần lượt là 5,0 và 17,8 điểm.

Đọc tiếp…