Khảo sát: Việt Nam xếp vị trí đầu thế giới về bình đẳng giới ở gia đình và công sở

Kết quả khảo sát của tổ chức WIN (Worldwide Independent Network of Market Research) nhân Ngày quốc tế phụ nữ vừa được công bố cho thấy 84% số người Việt Nam tham gia cho rằng đã có sự bình đẳng nam nữ trong công việc. 

Theo khảo sát này, có tới 93% số người Việt Nam được hỏi cho rằng có sự bình đẳng nam nữ trong gia đình.

Điều tra được thực hiện tại 39 quốc gia sử dụng các hình thức phỏng vấn trực tiếp, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Có 33.326 người đã được phỏng vấn.

Đọc tiếp…

Vũ Thuỷ