Báo cáo: Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học

Việt Nam đứng đầu trong số các nước Đông Nam Á về kết quả học tập của học sinh tiểu học theo Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các nước Đông Nam Á (SEA PLM). Thông tin trên được công bố tại hội nghị trực tuyến của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) vào ngày 1/12, được tổ chức nhằm đánh giá kết quả của Chương trình SEA-PLM năm 2019.

SEA-PLM được khởi xướng từ năm 2011, nhằm hỗ trợ các nước thành viên SEAMEO đo lường tốt hơn và hiểu sâu hơn tình hình học tập của học sinh Tiểu học theo tổng thể chung và từng nhóm riêng; từ đó giúp các nước nâng cao chất lượng giáo dục của mình.

Đọc tiếp…