Việt Nam xếp hạng 83 theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới mới nhất năm 2020 do Liên Hợp Quốc công bố mới đây, Việt Nam xếp hạng 83 trên 156 quốc gia , tăng 11 bậc so với năm ngoái.

Trọng tâm đặc biệt của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2020 là môi trường cho hạnh phúc, trong đó nhấn mạnh đến môi trường xã hội, môi trường đô thị và môi trường tự nhiên.

Đọc tiếp…