Việt Nam xếp hạng 55 về chuyển đổi số

Việt Nam xếp hạng 55 về chuyển đổi số với 41 điểm trên bảng xếp hạng  “Chỉ số Kết nối Toàn cầu” của Huawei năm 2020 (GCI 2020). Kể từ năm 2015, GCI đã theo dõi tiến trình triển khai cơ sở hạ tầng và năng lực kỹ thuật số của 79 nền kinh tế .

Chỉ số của năm nay đánh giá 79 quốc gia thể hiện thông qua 40 chỉ số theo dõi tác động của công nghệ thông tin và truyền thông đối với nền kinh tế của một quốc gia, khả năng cạnh tranh kỹ thuật số và tăng trưởng trong tương lai. 79 quốc gia này chiếm 95% GDP toàn cầu.

Đọc tiếp…