Việt Nam nâng mức đóng góp cho nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu

Ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam. Theo đó, bằng nguồn lực trong nước, đến năm 2030 Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với Kịch bản phát triển thông thường (BAU), tương đương 83,9 triệu tấn CO2tđ. Đóng góp của Việt Nam có thể tăng lên 27% (tương đương 250,8 triệu tấn CO2tđ) với sự hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương và các cơ chế trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

NDC cập nhật của Việt Nam xác định các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn 2021-2030, các nhiệm vụ chiến lược về thích ứng và các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra trong từng lĩnh vực cụ thể.

Đọc tiếp…