Hỗ trợ cộng đồng ven biển Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 24/11/2017, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã tổ chức hội thảo khởi động Dự án ‘Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam’ – giai đoạn 2017 – 2021.  Dự án nói trên do UNDP tiến hành trong vòng 5 năm với sự phối hợp thực hiện của các cơ quan đối tác phía Việt Nam, được Quỹ Khí hậu Xanh – GCF (thuộc LHQ) tài trợ 29,5 triệu USD. Các đối tác phía Việt Nam phối hợp thực hiện dự án bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan đầu mối quốc gia về các dự án của GCF ở Việt Nam), Bộ NNPTNT (đơn vị thực hiện dự án).

Đọc tiếp …

 

Phóng viên Prensa Latina