Việt Nam đề xuất kiểm toán nguồn nước tại lưu vực sông Mekong

Tại Cuộc họp Ban điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 55 theo hình thức trực tuyến diễn ra hôm 27/7, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (SAV) đã đề xuất sẽ chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán về nguồn nước tại lưu vực sông Mekong với chủ đề “Hợp tác về môi trường của ASOSAI tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2020-2021”.

Cuộc kiểm toán dự kiến sẽ được tổ chức vào quý IV năm 2020. 3 Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) đã xác nhận tham gia bao gồm Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Cuộc kiểm toán cũng nhận được xác nhận hỗ trợ kỹ thuật từ Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ kiểm toán và trách nhiệm giải trình Canada (CAAF).

Đọc tiếp…