Việt Nam tiếp tục chương trình tiết kiệm năng lượng và bảo tồn năng lượng điện

Theo Bộ Công thương (MIT), việc thực hiện chương trình quốc gia về hiệu quả năng lượng điện đã đạt mục tiêu 3,4% và 5,65% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2006-2015 và giai đoạn 2011-2015, tương đương tương ứng khoảng 4,5 triệu tấn và 11.261 triệu tấn quy dầu (TOE).

Đọc tiếp …

Phóng viên Báo Nhân Dân